top of page

Սոցիալական ծառայություններ

Գոյատևման ամենօրյա պայքարին շատերն են բախվում։ Մենք հավատում ենք, որ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ապրելու արժանապատիվ կյանքով՝ ապահովելով առաջնային կարիքները, այդ թվում՝ սնունդ, ապաստան, բժշկական խնամք և սոցիալական օժանդակություն։

soup-kitchen.jpg
Բարեգործական ճաշարաններ
voah.jpg
ՎՏՏ
bottom of page