top of page

Տնտեսական զարգացում

ՀՕՖ-ը հավատում է, որ հայաստանցիները մեծ ներուժ ունեն՝ իրենց համայնքում կայուն զբաղվածության և զարգացման հիմքեր ստեղծելու համար: ՀՕՖ-ի՝ տնտեսական ու համայնքային զարգացման ծրագրերի նպատակն է գյուղական համայնքներում ապրող բնակիչներին ապահովել անհրաժեշտ գործիքներով՝ իրենց կարողությունները հզորացնելու ու մտահղացումներին միս ու արյուն տալու համար:

 

ՀՕՖ-ն ունի տնտեսական զարգացմանն ուղղված 3 հիմնական ծրագիր՝ Աղքատության հաղթահարումը Տավուշի մարզում (ԱՀՏՄ), Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը (ԳՏՏԿ) և Աջակցություն սիրիահայ գործարարներին (ԱՍԳ)։

bccp.jpg
ԱՀԴՄ
gtech.jpg
ԳՏՏԿ
sba.jpg
ԱՍԳ
bottom of page